Jak działa OpenFlow?

Działanie kontrolera na przykładzie tworzenia sieci testowej

Użycie kontrolera Open Flow pozwala z istniejącej już sieci wyodrębnić część służącą nam np. testowaniu.

W praktyce zastosowanie tej technologii wymaga wyodrębnienia funkcji kontrolnej ze switcha i przekazanie kompetencji kontrolerom.

W takim trybie pracy kontroler decyduje o przepływie pakietów a przełączniki wykonują tylko instrukcje przekazywane przez kontroler (nie mają żadnej informacji o topologii sieci).

Działanie sieci w trybie Open Flow daje w ten sposób możliwość dzielenia fizycznej infrastruktury na niezależne instancje, zarówno pod względem przesyłania pakietów przez przełącznik, jak i wyznaczania tras przez kontroler.


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com