Architektura SDN


Programowalna sieć komputerowa SDN – koncepcja architektury sieci polegająca na wydzieleniu z urządzenia sieciowego inteligentnego, tj. zarządczo-sterującego komponentu i pozostawienie dla tego urządzenia wyłącznie zadań polegających na przesyłaniu danych w pakietach pomiędzy portami.

Ogólny model model architektury SDN oznacza, że aplikacje sieciowo dostarczające do oprogramowania użytkowego dane, za pośrednictwem centralnego sterownika określają jak w czasie takiego dostarczania ma funkcjonować sieć. Sterownik (kontroler) centralny zarządza urządzeniami sieciowymi za pomocą protokołu OpenFlow i tablic przepływów danych, a także określa trasowanie (rutowanie) pakietów. Syntetycznie oznacza to programowanie działania sieci komputerowej.


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com