Szkolenie


Zaawansowana konfiguracja sieci programowalnych - SDN

Kod kursu: NSDN02

Niezależny kurs przedstawiający zalety i wady sieci programowalnych, jak też opisujący mocne i słabe strony ofert poszczególnych dostawców w zakresie SDN. Kurs poszerzony został o kilka bloków zajęć warsztatowych pozwalających na praktyczną weryfikację zdobywanej wiedzy.
Celem kursu jest wyjaśnienie i przećwiczenie konfiguracji zaawansowanych aspektów działania sieci SDN. W trakcie szkolenia pomagamy zrozumieć SDN i przygotowujemy inżynierów sieciowych do wprowadzenia sieci programowalnych wraz z ich zaletami i ryzykami.
Zakres kursu:

A. Podstawowe zagadnienia z zakresu technologii SDN
Czym jest Software-Defined Networking?
Producenci urządzeń sieciowych posługują się pojęciem SDN mając na myśli różne mechanizmy. W tej części szkolenia wyjaśnione zostaną różnice implementacyjne, nowe możliwości, jak też i ograniczenia.
Czym jest OpenFlow?
OpenFlow jest protokołem pojawiającym się w implementacji SDN u części z producentów. W sekcji tej omówione zostaną różne wersje protokołu. Przedstawione zostaną również ograniczenia w implementacji protokołu na urządzeniach sieciowych w stosunku do specyfikacji.

B. Zajęcia warsztatowe z konfigurowania sieci SDN
Zapoznanie z narzędziami Mininet oraz Wireshark.
Celem warsztatów jest stworzenie pierwszej sieci opartej na protokole OpenFlow.

C. Kontroler sieci SDN
Kontroler SDN- mózg sieci.
Koncepcja centralnego zarządzania siecią znana jest od dawna, jednak idea implementacji centralnego zarządzania w sieciach SDN różni się od tego co znamy dzisiaj. W tym module szkolenia przedstawione zostaną założenia funkcjonalne oraz sposoby realizacji poszczególnych funkcji kontrolera.

D. Zajęcia warsztatowe z konfigurowania sieci SDN
Instalacja kontrolera.
Moduł ten uczy jak podłączyć sieć przełączników OpenFlow do kontrolera, wygenerować ruch sieciowy oraz przedstawia sposoby monitorowania i diagnozowania problemów.

E. Zabezpieczenia sieci SDN
Jak zapewnić niezawodność kontrolera SDN?
Wszystkie zalety rozwiązań SDN będą nieistotne, jeśli sieć będzie podatna na awarie ze względu na centralny punkt zarządzania. W celu uniknięcia problemów, stworzono kilka mechanizmów zabezpieczających przed taką sytuacją. W tej części kursu opisane zostaną scenariusze implementacji sieci SDN zapewniające jej wysoką dostępność.

F. Aplikacje SDN
Zapoznanie z podstawowymi aplikacjami SDN z podziałem ze względu na ich funkcjonalność.
Zadania spełniane przez kontroler sieci SDN są podstawą do implementacji funkcji sieci będących sednem idei sieci programowalnych. W tej części szkolenia przestawione zostaną dostępne aplikacje SDN wraz z ich opisami i przykładami zastosowania. Ze względu na obszar działania, aplikacje te można podzielić na: narzędziowe, bezpieczeństwa, automatyzacji i optymalizacji. Dla każdej z kategorii omówione zostaną typowe aplikacje reprezentujące daną funkcjonalność.

G. Zajęcia warsztatowe z instalacji i konfiguracji aplikacji SDN
W kolejnej warsztatowej części szkolenia przeprowadzony zostanie szereg ćwiczeń związanych z procesem instalacji i konfiguracji aplikacji według najczęściej spotykanych scenariuszy użycia.

H. Podstawy tworzenia aplikacji SDN
Aplikacje własne- możliwości i ograniczenia.
Potencjał sieci programowalnych to przede wszystkim opcja programowania ich według własnych potrzeb. Ta część szkolenia obejmuje przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących możliwości pisania własnych aplikacji, jak też towarzyszących temu ograniczeń.

I. Sposoby rozwiązywania problemów sieciowy przez aplikacje SDN
Umówione zostaną sposoby rozwiązywania wybranych problemów sieciowych przez aplikacje SDN. Kursanci sprawdzą działanie aplikacji w środowisku wirtualnym jak i fizycznym.

J. Konfiguracja fizycznych urządzeń
W ramach ćwiczeń kursanci zbudują sieć SDN z wykorzystaniem rzeczywistych przełączników

K. Podsumowanie szkolenia.
Zalety i ryzyka wdrożenia sieci SDN. Kiedy i dlaczego warto stosować sieci SDN? Jak należy planować rozwój sieci, aby być gotowym na wdrożenie funkcjonalności SDN?

Kod szkolenia: NSDN02

Opis szkolenia: pobierz plik

Czas trwania: 4 dni

Koszt: 5700 pln netto

Terminy szkoleń:

  • 22 czerwca 2015 r. Warszawa - zakończone
  • 18 sierpnia 2015 r. Warszawa  - zakończone
  • 20 października 2015 r. Warszawa - zakończone
  • 9 maja 2017 r.  Wrocław - zakończone
  • 6 listopada 2017 r. Wrocław - zakończone
  • styczeń/luty 2018 r. (Warszawa/Wrocław) - zapisy trwają

Informacje o terminach oraz zapisy: training@narmox.com


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com